برچسب: ROE

فایل — -فایل پژوهش-رساله -517)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

چکیدهزمینه : فشار بالای کف پا با ایجاد زخم پا در بیماران دارای دیابت که ممکن است به علت نوروپاتی محیطی، فاقد حس محافظت کننده…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -301)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

A. Saeeidifar Ph.D.By:Meysam.EbrahimianWinter 2011 دانشگاه آزاد اسلامیواحد اراکدانشکده مدیریت، گروه حسابداریپژوهش-رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداریعنوان:بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده…Read More

To Top