پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (2455)

3-1-2. بررسی آمار و اطلاعات هیدرولوژی213-2. روش کار22فصل چهارم: یافته های تحقیق4-1. واحد های ژئومورفولوژی حوضه ذیلکی رود244-1-1. واحد کوهستانی254-1-2. واحد فلات ها و پایکوههای پر شیب:264-2. شیب حوضه294-3. زمین شناسی حوضه ذیلکی رود304-4. خاکهای Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1058)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته: مهندسي فناوري اطلاعات ارائه يک چارچوب مديريت دانش براي پياده سازي موفقيت آميز سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1057)

تعهد نامه اصالت رساله پايان نامه اينجانب محسن رشيدي دانشجوي رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته/دکتراي حرفه اي/ دکتراي تخصصي در رشته با شماره دانشجويي 901268181 که در تاريخ 1/8/93 از پايان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1056)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک دانشکده مديريت گروه حسابداري پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش: حسابداري عنوان: بررسي رابطه رفتار مديريت سود شرکتهاي گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1055)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک دانشکده مديريت گروه حسابداري پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش: حسابداري عنوان: بررسي رابطه رفتار مديريت سود شرکتهاي گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1054)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان‌نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته: مهندسي فناوري اطلاعات-گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي عنوان/موضوع: ارائه مدلي با استفاده از منطق فازي براي ارزيابي آمادگي سازمان جهت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1053)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده تربيت بدني وعلوم ورزشي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A ) گرايش : مديريت ورزشي عنوان : شناسايي موانع توسعه ي ورزش هاي پايه در مدارس Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1052)

مقدمه در سالهاي اخير بسياري از سازمانها به اين باور رسيدهاند که يکي از با ارزشترين داراييهايشان، برنامه ريزي استراتژيک سازمان و مدل کسب وکار آنها مي‌باشد. در دنياي پيچيده و پرچالش امروزي همه ما Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1051)

دانشگاه قم دانشکده آموزشهاي الکترونيکي (M.A)پايان نامه براي دريافت کارشناسي ارشد (گرايش حقوق خصوصي) موضوع پايان نامه: اولين جلسه دادرسي مدني در نظام قضايي ايران استاد راهنما: دکتر حسين سيمايي استاد مشاور: دکتر مهدي حسن Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1050)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري موضوع بررسي و مقايسه محتواي اطلاعاتي كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركتها استاد راهنما دكتر فرزين رضايي استاد مشاور دكتر Read more…

By 92, ago