مقالات و پایان نامه ها

b (1049)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش تحول (M.A) موضوع تأثير فناوري اطلاعات بر توسعه استراتژي منابع انساني و فرآيندهاي آنها در خصوص کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستايي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1048)

دانشگاه آزاد اسلامي پرديس علوم و تحقيقات هرمزگان پاياننامه کارشناسي ارشد رشتهي حقوق عمومي عنوان: سير تحولات قانونگذاري در زمينه تامين اجتماعي در ايران استاد راهنما: دکتر مهدي زارع نگارنده: زهرا دهقاني تابستان 1393 دانشگاه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1047)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد حقوق خصوصي عنوان : تطبيق وقف و حبس در حقوق ايران استاد راهنما: جناب آقاي دکتر محمد جواد باقي زاده استاد مشاور: جناب Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1046)

چکيده ادبيات داستاني در طول تاريخ پر نشيب و فراز خود از منزلگاهها و گذرگاههاي مختلفي عبور کرده است. از کلاسيسيسم و رمانتيسم تا رسيدن به رئاليسم و ناتوراليسم تحولاتي بسيار اساسي و چشم گير Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1045)

دانشکده آموزش‌هاي الکترونيکي دانشگاه قم عنوان: بررسي فقهي – حقوقي پرداخت ديه غيرمسلمان و بيگانگان از بيت المال پايان نامه کارشناسي ارشد رشته: حقوق جزا و جرم شناسي استاد راهنما: جناب آقاي دکتر محمد خليل Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1044)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان گروه حقوق جزا و جرم شناسي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسي گرايش حقوق جزا و جرم شناسي عنوان بررسي سياست کيفري Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1043)

58 Contents بيوگرافي :8 اهداف تحقيق :10 چکيده12 ارزشيابي تحصيلي13 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي (achievement evelution Academic )14 ويژگي ارزشيابي فرايند – مدار15 آشنايي با پاره اي از مفاهيم ارزشيابي15 “تفاوت بين اندازه گيري و ارزشيابي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1042)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده مديريت-گروه مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.A.” گرايش :”بازاريابي” عنوان: بررسي عوامل موثربر ارزش برند و تصوير برند در صنعت بيمارستان استاد راهنما: دکتر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1041)

دانشگاه قم دانشکده ادبيات و علوم انساني پايان نامه دوره کارشناسي ارشد حقوق خصوصي عنوان: مسؤوليت مدني ناشي از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ايران وکامن لا استاد راهنما: دکتر محمد صالحي مازندراني Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1040)

دانشکده الهيات و معارف اسلامي پايان نامه کارشناسي ارشد در رشتهي الهيات (علوم قرآن و حديث) خرد جمعي و راهکارهاي حاکميت آن در قرآن و حديث توسط: فاطمه دياري نژاد استاد راهنما: دکتر سهراب مروتي Read more…

By 92, ago