مقالات و پایان نامه ها

b (1055)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک دانشکده مديريت گروه حسابداري پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش: حسابداري عنوان: بررسي رابطه رفتار مديريت سود شرکتهاي گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1056)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک دانشکده مديريت گروه حسابداري پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش: حسابداري عنوان: بررسي رابطه رفتار مديريت سود شرکتهاي گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1057)

تعهد نامه اصالت رساله پايان نامه اينجانب محسن رشيدي دانشجوي رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته/دکتراي حرفه اي/ دکتراي تخصصي در رشته با شماره دانشجويي 901268181 که در تاريخ 1/8/93 از پايان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1047)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد حقوق خصوصي عنوان : تطبيق وقف و حبس در حقوق ايران استاد راهنما: جناب آقاي دکتر محمد جواد باقي زاده استاد مشاور: جناب Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1058)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته: مهندسي فناوري اطلاعات ارائه يک چارچوب مديريت دانش براي پياده سازي موفقيت آميز سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1048)

دانشگاه آزاد اسلامي پرديس علوم و تحقيقات هرمزگان پاياننامه کارشناسي ارشد رشتهي حقوق عمومي عنوان: سير تحولات قانونگذاري در زمينه تامين اجتماعي در ايران استاد راهنما: دکتر مهدي زارع نگارنده: زهرا دهقاني تابستان 1393 دانشگاه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1049)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش تحول (M.A) موضوع تأثير فناوري اطلاعات بر توسعه استراتژي منابع انساني و فرآيندهاي آنها در خصوص کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستايي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1050)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري موضوع بررسي و مقايسه محتواي اطلاعاتي كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركتها استاد راهنما دكتر فرزين رضايي استاد مشاور دكتر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1051)

دانشگاه قم دانشکده آموزشهاي الکترونيکي (M.A)پايان نامه براي دريافت کارشناسي ارشد (گرايش حقوق خصوصي) موضوع پايان نامه: اولين جلسه دادرسي مدني در نظام قضايي ايران استاد راهنما: دکتر حسين سيمايي استاد مشاور: دکتر مهدي حسن Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1052)

مقدمه در سالهاي اخير بسياري از سازمانها به اين باور رسيدهاند که يکي از با ارزشترين داراييهايشان، برنامه ريزي استراتژيک سازمان و مدل کسب وکار آنها مي‌باشد. در دنياي پيچيده و پرچالش امروزي همه ما Read more…

By 92, ago